Lack-Ollé AB i Trollhättan verktygsleverantören och slipverkstaden som satsar framåt. Med Anders Gustavsson vid rodret stärker de sina marknadsandelar och utökar sitt nätverk.