Tillverkningsindustrin i Sverige och många andra länder ställs inför nya utmaningar i takt med att Industri 4.0 får allt större genomslag. Industri 4.0 har kallats den fjärde industrirevolutionen där målet är smarta och uppkopplade fabriker. Konstant tillgång till data i realtid öppnar nya möjligheter och banar också vägen för stora effektivitetsvinster. Intelligenta och digitala nätverkssystem möjliggör i stort sett självstyrande produktionsprocesser. I framtidens industrimiljöer kommer människor, maskiner och utrustning att kommunicera och samarbeta med varandra direkt. Atlas Copcos bidrag till denna industriella revolution kallas Smart Connected Assembly.