BCe Smart är en helt servodriven bockautomat med samma tekniska egenskaper som den helautomatiska EBe maskinen men med manuell in och utmatning av ämne och detalj. Den manuella hanteringen gör att den är mer lämplig för korta serier ända ner till enstyckstillverkning. Smart-systemet gör att du plundrar, laddar och startar nästa bockmoment vid samma tillfälle vilket gör att cykeltiderna kortas ner med ca 40 sekunder! En stor fördel är även att maskinen upptar en mycket liten golvyta. Den är utrustad med mjukvaran Tulus – en maskin och produktionskontroll när den är som bäst.

Med BCe Smart blir ergonomin bästa möjliga för operatören. Ett nytt råämne läggs enkelt ”grovt” mot en LED-list och sedan tar operatören hand om den färdigbockade detaljen. Tack vare en höj- och sänkbar sektion i borstbordet blir ergonomin för operatören optimal, inget behov av att ”häva sig in” i maskinen vid laddning och plundring. Vidare så startar bockcykeln med automatik när operatören är på ett visst avstånd från maskinen. Detta sker med en aktiv scanner och betyder att operatören inte behöver trycka på några knappar eller vänta på någon skyddsridå, bara ta ett par steg ifrån maskinen så starta bockcykeln