LVD Company har nu släppt en ny release av sina mjukvaror för maskinprogrammering och verkstadsplanering, CADMAN® Suite version 8.5. Releasen innehåller flera förbättringar i alla olika CADMAN moduler, tex ett förbättrat gränssnitt som nu är ännu mer intuitivt. Vidare förbättrad integrering av den nya generationen Touch-P för stansmaskiner med stöd för flera andra operationer utöver stansning.

CADMAN förenklar processen att strömlinjeforma hela tillverkningsprocessen till sk. smart manufacturing – start med en 3D ritning, beredning av maskinprogram, organisation av verkstadsflödet till laserskärning, stansning, sortering och bockning.

Viktiga uppdateringar

Utöver den nya moderna designen och känslan erbjuder CADMAN Serien v8.5 dessa nya funktioner:

  • CADMAN-B mjukvara för kantpressning har förbättrade stöd att finna bästa bocklösning inkl. optimalt verktygsval. Möjlighet att i verktygsbiblioteket sätta vissa verktyg som förstahandsval, flera kollisionskontroller som slutligen visas i en 3D simulering. Importfunktionen av ritningar är förbättrad inkl. batchhantering av ritningssatser. Detaljer som redan har vissa bockar kan smidigt hanteras, samtidigt som vissa bockar kan exkluderas från den automatiserade bocklösningen ifall detta behovet finns. CADMAN-B stöder nu även SYNCRO-FORM maskinerna, LVD’s avancerade kantpressar med adaptiv bockning av långa svåra detaljer.
  • Touch-B mjukvaran, maskinmjukvaran är också förbättrad. Sekvensbytet, mellan olika jobb är nu optimerat på olika sätt. Detta spar precesstid och ökar maskinens produktivitet markant.
  • CADMAN-L and CADMAN-P CAD/CAM mjukvarumoduler har fått förbättring i nestfunktionen för både laser och stans. Tex en ny funktion “minimal värmepåverkan” optimerar skärningen mha parametrar som tjocklek, materiel, geometri mm. Resultatet ger en säkrare bearbetning av nestet och allt bereds automatiskt. För stansning finns en smart funktion som undviker kollision av diverse formningar samt stöd för att automatiskt placera formningsoperationer så sent som möjligt i programmet. Man kan välja om detaljer i en sammanställning skall identifieras automatiskt eller manuellt.
  • CADMAN-JOB kan inte bara anskutas till LVD’s maskiner utan även stans- och lasermaskiner från flera andra tillverkare. CADMAN-JOB kopplas ihop med företagets orderplanering och processar sedan hela produktionsflödet, dvs hela kedjan från order till färdig detalj. På så sätt får man hela tiden en översikt över hela processen i realtid. Användaren får därmed bra stöd för att optimera sin tillverkning och utnyttja resurserna på bästa sätt.LVD’s Touch-i4 läsplatta, fungerar som ett stöd till CADMAN-JOB och används i verkstaden för återrapportering samt ger en god överblick över läget i verkstaden. Att finna var en detalj befinner sig i processen har aldrig varit enklare, oavsett om detaljer bearbetas i en maskin, befinner sig på lastbärare eller i lagret/utskeppningen.
  • CADMAN-SDI, Smart Drawing Importer, är ett kraftfullt program för att smidigt importera de flesta förkommande ritningsformat. Nya funktioner finns nu för export och import av batcher. Fler kostnadsmodeller finns nu inbyggda samt identifiering av längsta bocklängd samt max presskraft som behövs till detaljen. Informationen ses på skärmen eller kan exporteras i en fil. CADMAN-SDI kan även skapa kostnadskalkyler med god precision. En importerad ritningsfil bryts ner i de olika processstegen som påverkar tillverkningskostnaden, varje steg har en inbyggd kostnadsmodell. Ett bra stöd för att identifiera kostnadsdrivare i processen.Tillsammans, ger alla dessa uppdateringar att mjukvarupaketet CADMAN blir ett ännu kraftigare verktyg för att möta den digitaliserade framtiden som sätter standarden i framtidens fabrik och realiseringen av Industry 4.0.