-1,7 Miljoner nya robotar till världens tillverkningsindustri fram till 2020 rapporterar IFR (International of Robotics) i senaste prognos.