Automationslösningar med transportsystem, verktygsmaskiner, robotar och andra vanliga automationskomponenter resulterar oftast i ”spretiga” lösningar med många olika styrsystem.
Det finns många exempel på där 3-4, och upp till 5 styrsystem samverkar i en produktionscell/lösning och det skapar självfallet en oönskad komplexitet. Omedelbara fördelar med färre styrsystem, som hanterar en komplett lösning, är bl.a. enklare operatörsmiljö då operatören behöver lära sig färre system, bättre diagnostik och därmed enklare och snabbare felsökning. Snabbare och enklare programmering och idriftsättning är ytterligare en fördel då det kortar ”time to market”.