I sin monter under dagens inledning av Elmia Subcontractor, avslöjar Gnosjö Laserstans sin senaste satsning för att bli en ännu mer komplett leverantör inom plåtbearbetning. Förvärvet av OG Teknik innebär framförallt en ökad kapacitet för båda bolagen. Inte minst för Gnosjö Laserstans som genom förvärvet får tillgång till en modern automatiserad svetsavdelning. Med OG Teknik som ett tillskott i koncernen, får man en ännu bredare kunskap inom såväl manuell svetsning som avancerad robotsvetsning.

”Detta blir det senaste steget i vår pågående tillväxt som inkluderar förvärv av Lasercentrum 2013 och en stor sammanbyggnad av båda företagen 2016, samt pågående lagerutbyggnad. Vi räknar med att förvärvet av OG Teknik kommer innebära ännu fler affärer och arbetstillfällen då det ger oss möjlighet att erbjuda ett mer komplett samarbete och en ännu högre kapacitet.” Jens Petersson, VD på Gnosjö Laserstans

OG Teknik har liksom Gnosjö Laserstans, lång erfarenhet av plåtbearbetning och att jobba med kunders unika behov. Detta har gjort specialanpassade helhetslösningar till både Gnosjö Laserstans och OG Tekniks signum. Därmed ligger förvärvet nära till hands och är gynnsamt för bådas nuvarande kunder. OG Teknik kommer drivas vidare med samma inriktning och nuvarande ägare Peter Grimstedt blir kvar som minoritetsägare och platschef.