Specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, Sandvik Coromant, presenterar ett nytt sortiment CoroTurn® Prime-verktygshållare av flerfunktions- och axiell typ för att underlätta för mekaniska verkstäder att implementera den nya PrimeTurning™-metodiken, som möjliggör svarvning i alla riktningar. Detta gör att användare kan maximera fördelarna hos PrimeTurning på flerfunktionssvarvar och vertikalsvarvar. Som ett komplement till företagets befintliga radiella verktygshållare har Sandvik Coromant nu fått ett fullständigt erbjudande för PrimeTurning-operationer.

En av höjdpunkterna i sortimentet är CoroTurn Prime-tvillingverktygshållaren för flerfunktionsmaskiner. Skär av både CoroTurn Prime A- och B-typ kan monteras tillsammans på tvillingverktygshållare, vilket gör att tillverkare till exempel kan utföra grovbearbetning med ett skär av B-typ och sedan växla över till finbearbetning med ett skär av A-typ.

”Moderna flerfunktionsmaskiner är avsedda för fullständig bearbetning av komponenter men har normalt lång verktygsbytestid, ofta runt 15-20 sekunder”, säger Håkan Ericksson, Product Manager General Turning vid Sandvik Coromant. ”Därför kommer den nya tvillinghållaren att spara betydande tid för kunderna vid verktygsbyte.”

Som en ytterligare fördel gör B-axlig bearbetning på flerfunktionsmaskiner att operatören kan programmera verktygets vinkel i exakta steg. När maskinen skär i B-axeln skapas mycket åtkomlighet med neutrala hållare. I kombination med strömlinjeformade operationer innebär detta potentiellt enorma tidsbesparingar och produktivitetsökningar och hjälper tillverkare att minska sina verktygslager och uppnå konkurrensfördelar.

Sex nya flerfunktionsverktygshållare introduceras. Dessa monteras i 45° vinkel för B-axlig bearbetning och kan användas med skär av antingen CoroTurn Prime A- eller B-typ. Alternativen för flerfunktionsmaskiner inkluderar fyra verktygshållare (endast ett skär) och två tvillingverktygshållare (två skär). CoroTurn Prime-tvillingverktygshållaren kan användas med Coromant Capto® storlek C5–C8.

Axiella verktygshållare för vertikalsvarvar ingår också i sortimentet, vilket innebär att Sandvik Coromant nu har ett fullständigt erbjudande för PrimeTurning: axiella, radiella och flerfunktionsverktygshållare. Totalt lanseras åtta särskilda verktygshållare för axiell montering. Denna typ av verktygshållare är kompatibel med de flesta typerna av karusellsvarvar, och finns som Coromant Capto för användning med skär i antingen CoroTurn Prime A- eller B-typ.

Även om PrimeTurning kan tillämpas på hela området med allmän svarvning, är mekaniska verkstäder med stora partier (fordonsindustrin) de som troligtvis har mest att vinna, liksom de som bearbetar stora komponenter (flygindustrin), där det finns behov av att minska verktygsbyten, riggtider och produktionsstopp.

I slutändan kan den universalriktade PrimeTurning-metoden och CoroTurn Prime-verktygen säkerställa att tillverkarna kan slutföra sina svarvningar på ett mycket effektivare sätt. Jämfört med konventionell svarvning kan man uppnå en produktivitetsökning på 50–80 %, tillsammans med 1,5–2 gånger längre livslängd.