Essell Produkter AB grundades som aktiebolag av Sören Lindkvist 1984 och är beläget i småländska Horda. Företaget har som ambition att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör åt såväl svensk som utländsk industri och man erbjuder en färdig produkt, tillverkad i sin helhet i en och samma anläggning. Därmed kan Essell Produkter hålla mycket hög kvalitet på såväl produkt som leverans.

Essell Produkters kunder finns inom förpackningsindustrin, medicinteknik och verkstadsindustri och maskinparken, som är under ständig uppgradering, består av närmare 75 styrda maskiner på en 10.000 kvm stor modern produktions- och kontorsyta. Personalens kunnande och trivsel kan aldrig underskattas när man eftersträvar ett maximalt resultat, därför satsar företaget mycket på personalvård med bl. a. fri hälsovård, årliga hälsokontroller och en egen inomhushall för aktiviteter. Dagens personal består av 36 yrkesskickliga och noggranna medarbetare med mångårig erfarenhet.

Från lokalerna i Horda erbjuds: Svarvning, längdsvarvning, fräsning 3- och 5-axlig bearbetning, trådgnistning, kapning, rundslipning, centerless, planslipning och formslipning. Man utför även: Trumling, lasermärkning, svetsning, bockning, blästring, montering samt mätning. Två av de senaste tillskotten till maskinparken är en svav av typen CTX beta 800 TC från DMG MORI samt en flerop av modell ecoMill 800 V.

Anledning till investeringen av svarven var nya kundbeställningar med hög precision men samtidigt för att få möjlighet till högre flexibilitet. CTX beta 800 TC har 2 svarvspindlar och en frässpindel som ger möjlighet till full 5-axlig bearbetning mot båda spindlarna. För att få hög flexibilitet med korta ställtider så är maskinen utrustad med ett verktygsmagasin med plats för 80 verktyg och chuckar med snabbväxlingssystem. Dessutom kommer det APP-baserade styrsystemet CELOS underlätta för operatörerna.

ecoMill 800V valde Essell Produkter för att svara till ökade kundbeställningar och denna investering blir ett bra komplement till gruppen 5-axliga fleroperationsmaskinerna från DMG MORI. Då maskinen har linjära skalor i alla axlar kommer den att köra även sista bearbetningstempot med hög precision. Även 3-axliga detaljer med hög precision kommer att bearbetas i maskinen.