3D-printning och auditiv tillverkning (AM) gavs stort skos på EMO Hannover. Utvecklingen går fort framåt, inte minst inom form- och verktygstillverkning. Men industrins behov av fortbildning inom AM är stort.