GibbsCAM 12 är en ny milstolpe vad gäller användarvänlig CAM programmering, en stor release med många uppdateringar och nya funktioner i såväl interface som i verktygsbanor.

Det kraftigt uppdaterade interfacet i GibbsCAM v12 är renare, modernare, mer intuitivt, snabbare och ger användaren möjlighet att helt skräddarsy sitt eget interface  – samtidigt som grundfilosofin & workflow från tidigare GibbsCAM bibehålls men förfinas.

Det nya interfacet i korthet
Huvudfunktionerna är nu samlade i toppraden. Arbetsflödet startar från vänster (dokumentdialogen) och man arbetar sig logiskt vidare till höger. Workflow är renare men känns samtidigt igen från tidigare utgåvor av GibbsCAM, vilket gör att befintliga användare snabbt känner igen sig. Ett högerklick i toppraden ger användaren möjlighet att skräddarsy sitt eget interface med egna paletter, favoritfunktioner och snabbkommandon. Menyfunktionerna har fått nya beskrivande bilder med hjälptext.

Intelligent process och verktygsval
Processdialogen har eliminerats helt i nya GibbsCAM. När ett verktyg väljs, föreslår systemet nu istället en lämplig process baserat på verktygsval och MDD. Omvänt, så kan verktyg föreslås baserat på vilken typ av process som väljs. De så ofta använda KÖR och GÖR OM funktionerna finns nu tillgängliga ”där man arbetar” på skärmen, så att användaren slipper flytta muspekaren, dvs kommandona finns snabbt tillgängliga ”at your fingertips”. Allt som allt, innebär detta färre kommandon och snabbare programmering.

Dialogen för grundinställningar har uppdaterats och samtidigt har man förenklat genom att samla alla grundinställningar till ett och samma ställe.

Förhandsvisning kan nu fås på verktyg så snart man hovrar med musen över ett verktyg i verktygslistan. Listorna för ”opsummering” och ”vtyg summering” har uppdaterats med nya listor som enkelt kan redigeras i exvis MS Excel.

För att förenkla selektering kan användaren nu välja vilken storlek bearbetnings-markörerna skall ha på skärmen, särskilt användbart på högupplösta bildskärmar, exvis 4k bildskärmar.

Ny sökfunktion gör att användaren snabbt kan hitta önskad funktion, det räcker med att bara komma ihåg en del av funktionens namn och sedan klicka på sökresultatet så startas funktionen.

Knapparna för KÖR och GÖR-OM finns nu på flera ställen i systemet ”at your fingertips”. Dels i processlistan, dels i processdialogen, och därtill på valfri plats där du högerklickar på skärmen – dvs där användaren råkar befinna sig med markören – mindre musrörelser spar tid. Ny RENSA knapp tömmer och städar bort alla processer i processlistan smidigt, så att du slipper markera och radera. På samma sätt finns nu även SORTERA knappen tillgänglig i operationslistan.GibbsCAM’s välbekanta ”trackball” (vykontroll) har blivit interaktiv, dold när den inte behövs, synlig när det är dags att använda den. Detta frigör utrymme i ”workspace”.

Import och Export
Importfunktionen har standardiserats, dialogrutorna är nu mer enhetliga oavsett import format. Samtliga importformat har uppdaterats, och samtidigt så har möjlighet att läsa in tolerans-information (PMI DATA) via STEP även från Solidworks adderats

Solidmodeller kan nu även exporteras som 3D PDF filer från GibbsCAM, så att användare som ej innehar GibbsCAM kan hantera modellen ifråga, exempelvis för offertarbete. Mottagaren kan då med hjälp av Adobe Acrobat rotera, zooma och granska modellen samt göra annotationer i PDF filen.

Verktygsbanor

I GibbsCAM 12 introduceras ett stort antal förbättringar och många nya verktygsbane-funktioner som förenklar och spar tid.

Multipart funktionen har flyttats till en egen flik i dokumentdialogen för smidigare access. Multipart funktionen har fått flera nya funktioner och detalj-repeteringar visas nu även i simuleringen, inklusive automatisk repetering av råämnen.

STL modeller kan bearbetas även med 2.5D funktionerna (konturfräs/fickfräs). Vid bearbetning på STL kan modellens egenskaper/mått nu utforskas precis som på en vanlig solidmodell och Profilexperten kan nu användas för 2D bearbetning på STL modeller.

GibbsCAM VoluMill modulen har uppdaterats med senaste Celeritive v8 kärnan och erbjuder även utökat stöd för skärdataberäkning via TeknologiExperten. VoluMill ingår som std i fräslicenser.

GibbsCAM VoluTurn är en helt ny funktion för så kallad ”dynamisk svarvning”. VoluTurn’s verktygsbanor innebär många fördelar – enkel programmering, kortare bearbetningstid och lägre verktygskostnader. Särskilt fördelaktig är funktionen vid bearbetning i svåra/hårda/sega material såsom exvis svarvning av djupa spår i rostfritt. Voluturn ingår nu som std i GibbsCAM.

3D fräsmodulen har fått utökad kollisionshantering och samtliga frässtrategier i 3D modulen stöder nu kollisionsberäkning mot fixturer.

Därtill har ny Adaptiv fräsning med mjuka och högeffektiva verktygsbanor adderats. Denna strategin kan med fördel användas för både 2D och 3D grovfräsning.

Även den femaxliga modulen har uppdaterats med ett stort antal nya finesser.

Hanteringen för frigångsrörelser förenklas och får fler möjligheter och kan nu automatiskt välja lämplig återgångshöjd när verktyget behöver lyfta loss från detaljen. Strategin Mellan 2 flödeskurvor, har fått fler inställningar vilket ger jämnare verktygsbanor. Under Verktygsaxel Styrning, finns ny funktion  som ger möjlighet att bibehålla tilt gentemot huvudaxeln för att undvika kollisioner när detaljgeometrin välver.

Strategin Adaptiv 5axlig fräsning har adderats i portfräsningsmodulen. Adaptiva strategin ger mjuka spiralformade verktygsbanor och mer effektiv avverkning jämfört med traditionell offsetfräsning som stegar i sidled.

Övriga nyheter i GibbsCam 12

Självstudie videos från Cognus
I GibbsCAM’s hjälpmeny finns nu direklänk till Cognus självstudievideo för GibbsCAM 12. På Cognus hemsida erbjuds även en mängd andra högkvalitativa GibbsCAM ”training videos”.

Fructus Toolmanager, v2.2
Vi har även uppdaterat och skrivit om vår Verktygs & Fixturdatabas ToolManager , för GibbsCAM v12. Förbättrad fixturfunktion gör att fixturmodeller kan lagras med 2 klick i databasen. Samtidigt har ett flertal fixar och förbättringar gjorts internt i Toolmanager vilket gör appen mer intuitiv och robust.