Plötsligt uppstod ljuv musik. Mötet mellan Aldes automationsbehov och Yaskawas kompetens och flexibilitet ledde fram till ett unikt utvecklingprojekt – svetsrobotcellen ArcWorld