3nine, HiQ och ST Solutions AB har tillsammans tagit fram en IoT-lösning som möjliggör fjärrövervakning av 3nines oljedimavskiljare. Första beställningen står Sandvik Coromant för, ett företag som arbetat länge med digitala lösningar.

Den IoT-lösning som har utvecklats är en integrerad webbtjänst som ger Sandvik Coromant information om 3nines oljedimavskiljare i realtid. I oljedimavskiljaren finns en monitorbox som kontinuerligt samlar in driftdata om bland annat luftflöde, filterförbrukning och separerad olja. Via 3G-nätet skickas all sensordata till ST Solutions molntjänst där webbgränssnittet från HiQ analyserar och presenterar informationen. Tjänsten är utvecklad på ett sätt att det dessutom är enkelt att koppla upp andra externa sensorer. Detta gör det möjligt att få ut mycket mer än oljedimavskiljarens driftsinformation så som luftkvalitet vid operatören, temperatur eller nivå på skärvätska. Lösningen ger alltså inte bara en överblick över 3nine oljedimavskiljare utan kan också kommunicera ut viktig information om driftsmiljön i verkstaden.

Valet av samarbetspartners var givet för 3nine. St Solutions gör det möjligt att gå från kostsamt reaktivt underhåll till proaktiv hantering. HiQ är en ledande aktör som brinner för att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. Samtliga parter värnar om att skapa enkla, snygga och användarvänliga lösningar och med en gemensam vision att effektivisera industribranchen var samarbetet självklart.

IoT-lösning som förenklar vardagen för Sandvik Coromant

Inom Sandvik-koncernen har man länge arbetat med olika IoT-lösningar. Man såg tidigt potentialen i att få fram tillförlitlig digitala mätvärden för att kunna ta snabba och korrekta beslut. Som första kund av 3nines webbgränssnitt har Sandvik Coromant sett att verksamheten har mycket att vinna på införandet av IoT-lösningen. De har förstått möjligheterna i att kunna kombinera data som man får utav 3nine med annan data från bearbetningsprocessen. På så sätt har man fått fram många viktiga underlag för forskningsarbetet. Fjärrövervakningen har dessutom förenklat vardagen för operatören på Sandvik som får varningar och larm omedelbart via webben. De använder lösningen för att bland annat också mäta luftkvaliteten i anläggningen och pH-värdet på skärvätskan. På så sätt kan de se direkt vilka åtgärder som behöver göras och får även en detaljerad kontinuerlig uppsikt på kvalitén av skärvätskan.

“För Sandvik Coromant har miljöarbetet alltid varit väldigt viktigt. Vi strävar alltid efter en ökad miljömedvetenhet, vilket den här IoT-lösningen hjälper oss med. Med den här webbtjänsten får vi också bättre möjlighet att optimera prduktionen och få bättre förståelse för vad som händer i bearbetningsmiljön.” – säger Thomas Cortan på Sandvik Coromant