Rapp Bomek AS i Kapp har investerat i en ny Stansmaskin S4Xe-30 från Salvagnini som ska kopplas samman till en stans och bocklinje med befintlig Panelbockningsmaskin P4X-3216 som installerades 2010/2011, för att förbättra konkurrenskraften, kvaliteten och minska ledtiden för produktionen.

”Valet av Salvagnini som leverantör kom sig av att vi sedan många år har ett gott samarbete med Salvagnini och att vi i förlängningen planerat för att ställa en ny S4 stansmaskin i linje med P4:an och då anser vi att Salvagnini ligger längst framme när det gäller att köra stansning och bockning i linje. Både med produktionsflöde och den automatiserade programmeringen som via vårt affärssystem, automatiskt programmerar linjen och avsevärt kortar ner beredningstiden.”

S4Xe-30 maskinen som man investerat i är en välbeprövad modell i Salvagnini´s program av Stans och klippmaskiner, som har sitt ursprung i vår första stansmaskin som var utrustad med vinkelsax som lanserades 1978, informerar Pelle Wallin som är säljare hos Salvagnini.

Anläggningen har ett lagersystem där olika material/format av plåtämnen lagras. Lagerdelen, som är direktkopplad till systemet, kan förse produktionslinjen med enskilda plåtämnen för extremt produktorderstyrd tillverkning av plåtpaneler. MD tornet har 12 hyllor för utgångsämnen samt att inmatningsytan kan mata ämnen direkt till stansmaskinen

I linje med lagerdelen är Salvagnini´s välkända S4 stans- och klippmaskin placerad, som stansar det valda ämnet samt ren klipper det till rätt format med sin inbyggda vinkelsax.

Efter stansmaskinen finns en vändstation som vid behov vänder plåtämnet i 180 grader.
Ämnet matas därefter vidare till befintlig P4 panelbockningsmaskin där det bockas till önskad panel, alternativt bockas och klipps som en profil.

Linjens flexibilitet kommer att utnyttjas till fullo då produktionen kommer till stor del att vara orderstyrd enstycksproduktion, av dörrar, karmar och trösklar. Salvagninis egenutvecklade parameterprogrammering som stammar från 80-talet kommer att via kundens order genom OPS mjukvaran (sammankoppling mellan MRP och Salvagninis off-line programmering) att automatisk generera maskinprogram och hantera den dynamiska jobb kön i stansmaskinen. Bockmaskinen kommer vid linjekörning att fungerar som slav till stansmaskinen som automatiskt överför data tillsammans med ämnet som ska bockas.

Rapp Bomek tog anläggningen i drift under 2016.