Plannja är ett av Europas ledande varumärken inom förädlade tunnplåtsprodukter för byggmarknaden. Plannja har förädlat produkter i tunnplåt ända sedan 1967 och koncernen har ca 350 anställda. Plannja AB är en del av Ruukki Construction och ägs av SSAB.

Plannja har nu valt att investera vid sin anläggning i Järnforsen med en ny anvisningsfri påhaspel från CamCoil.

Plannja har undersökt marknaden för påhasplar och funnit att CamCoil kan leverera den haspel som svarar upp mot våra och våra kunders höga kvalitetskrav, säger Lars Olofsson platschef vid Plannja AB i Järnforsen.

Påhaspeln kommer att installeras hos Plannja under sommaren 2017.