Sandvik Coromant, specialisten inom skärverktyg och verktygssystem, har presenterat ett revolutionerande nytt svarvkoncept som ger ännu bättre bearbetningsflexibilitet och möjlighet till betydande produktivitetsvinster. Företagets PrimeTurning™-metod och stödverktyg ger tillverkare, särskilt inom flygindustrin och bilindustrin, branschens första verkliga lösning för ”svarvning i alla riktningar”.

Till skillnad från konventionell svarvning – som i princip har sett likadan ut i decennier – kan mekaniska verkstäder med hjälp av PrimeTurning utföra längdsvarvning (framåt och bakåt), plansvarvning och profilsvarvning med ett enda verktyg. Metoden bygger på att verktyget går in i komponenten vid chucken och avverkar material när det rör sig mot komponentens ände. På så sätt kan man använda en liten ställvinkel, högre äntringsvinkel och få möjlighet att bearbeta med högre skärparametrar. Dessutom kan man utföra konventionell svarvning (från detaljens ände till chucken) med samma verktyg.

Sandvik Coromant är övertygade om att man i vissa applikationer kan få se produktivitetsökningar på över 50 % genom att använda PrimeTurning istället för konventionella tekniker. Vissa av dessa förbättringar beror på den låga ställvinkeln och den högre äntringsvinkeln, vilket skapar tunnare, bredare spånor som fördelar belastningen och värmen bort från nosradien. Resultatet blir både ökade skärdata och en längre skärlivslängd. Eftersom svarvningen dessutom utförs i riktning bort från skuldran finns det ingen risk för spånstockning (en vanlig och oönskad effekt vid konventionell längdsvarvning). Högre maskinutnyttjande tack vare kortare riggtid och färre produktionsstopp för verktygsbyten förbättrar också den totala produktiviteten.

PrimeTurning är särskilt gynnsamt för tillverkningsindustrier som flygindustrin och bilindustrin där man behöver utföra utvändig svarvning för stora produktionsvolymer eller där det ofta krävs flera riggningar och verktygsbyten.

”Erfarna operatörer vet att en liten ställvinkel möjliggör högre matningshastigheter”, säger Håkan Ericksson, Global Product Specialist vid Sandvik Coromant. ”Men vid konventionell svarvning är de begränsade till att använda ställvinklar på cirka 90° för att nå skuldran och undvika de långa, böjda spånor som en liten ställvinkel normalt sett ger. PrimeTurning löser de här problemen genom att kombinera en perfekt räcklängd vid skuldran och tillämpningen av ställvinklar på 25–30° med utmärkt spånkontroll och bibehållna toleranser. Den här innovationen innebär oändligt många möjligheter att utföra svarvoperationer på ett mycket effektivare och produktivare sätt. Det är inte bara ett nytt verktyg, det är ett helt nytt sätt att svarva.”

PrimeTurning får initialt stöd i form av två speciella CoroTurn® Prime-svarvverktyg och PrimeTurning-kodgeneratorn, som tillhandahåller optimerade programmeringskoder och tekniker. CoroTurn Prime-skär har tre eggar/hörn. Ett för längdsvarvning, ett för plansvarvning och ett för profilsvarvning, vilket ger ett effektivt eggutnyttjande och längre skärlivslängd.

Det finns två unika specialskär: CoroTurn Prime A-type har tre hörn på 35° och är utformat för lätt grovbearbetning, finbearbetning och profilsvarvning. CoroTurn Prime B-type med sina superstarka hörn är speciellt utformat för grovbearbetning. Med egenskaper som gör dem lämpliga för materialkategorierna ISO P (stål), S (varmhållfasta superlegeringar och titan) och M (rostfritt stål) finns det för närvarande nio CoroTurn Prime A-type-skär och sex CoroTurn Prime B-type_skär, och en utökning till andra material ligger i pipelinen. Skären får fint stöd i form av 52 varianter av verktygshållare, inklusive Coromant Capto®, CoroTurn QS och skaft.

PrimeTurning-kodgeneratorn säkerställer inte bara maximal produktion utan även bearbetningssäkerheten med lämpligt anpassade parametrar för matningshastighet och ingångsradie. Den skapar ISO-koder som är kompatibla med olika CNC-system.