Porsche Motorsport tar farm sofistikerande komponenter till tävlingsbanan med topp moderna CNC-maskiner från DMG MORI processkedja.