Idag öppnar Underhållsmässan, norra Europas största industrimässa i sitt slag. Framtidens drift- och underhållsfrågor står i fokus. Innovationstempot är intensivt, vilket avspeglas på mässan genom rekordmånga produktnyheter.

Drift och underhåll spelar en avgörande roll i det paradigmskifte, ibland kallat Industri 4.0, som svensk industri står inför. Förvandlingen speglas på Underhållsmässan 8-11 mars på Svenska Mässan. Mycket handlar om nya effektiva digitala verktyg. Här är ett axplock bland alla hundratals nyheter som presenteras på mässan:

Nomo: Able Systems – tillståndskontroll online. Världspremiär! Maskinägaren får larm via SMS och e-mail när gränsvärden överskrids. Smarta sensorer kopplas direkt till leverantörens server. Det minskar investeringskostnaden, samtidigt som tillgängligheten ökar.

SMC: energysaving case på Stora Scenen På Munksjö Paper i dalsländska Billingsfors har man stoppat slöseriet och gjort rejäla besparingar med hjälp av energieffektivisering. Besparingarna har t o m visat sig klart större än man räknade med från början. Torsdag kl 13.30.

·Sigma IT Consulting: Sigma Maintenance System Lansering av färdigpaketerad tjänst som hjälper industrier att ta steget till framtidens underhållssystem. Den nya tjänsten – Sigma Maintenance System – ger komplett systemstöd som bidrar till ett effektivare underhåll genom ett högre resursutnyttjande.

SPM Instrument: HD ENV – vibrationsövervakning Innovation som utnyttjar patenterade algoritmer för digital signalbehandling. Upptäcker maskinproblem, t ex kugg- och lagerskador, som är svåra att hitta med konventionella vibrationstekniker på ett mycket tidigt stadium.

Metix AB: Expert Logger Delphins senaste generation av dataloggers, som kombinerar den senaste kommunikationstekniken med avancerad mätteknik. Komplett mätsystem som hanterar upp till 46 interna analoga ingångar med olika mätintervall.

TAWI AB: ViperHoist – förbättrad lintelfer. Världspremiär! Ett supersnabbt, effektivt och säkert lyfthjälpmedel. Utrustad med en svivel upptill och nedtill, vilket gör rörligheten nästan gränslös. Du kan lyfta från alla håll – sidan, ovanifrån eller underifrån – samt tilta och snurra godset.