Arvika-gjuteri

 

Sjätte AP-fonden säljer sina aktier i Arvika Gjuteri till Swedish Powertrain AB, vilket är ett bolag gemensamt ägt av Sibbhultsverken Group och LEAX Group. De nya ägarna är industriellt verksamma med mångårig erfarenhet från branschen. Med sin industriella kompetens kommer de att fortsätta utveckla bolaget.

 

Swedish Powertrain AB tillträder formellt som nya ägare i månadsskiftet september-oktober. Samarbete och samordning inför tillträdet kommer att påbörjas under våren.

 

Sjätte AP-fonden förvärvade Arvika Gjuteri i maj 2009 efter att bolaget hade gått i konkurs. Under åren har det genomförts flera investeringar och rationaliseringar som alla syftat till att öka bolaget konkurrenskraft.

 

För mer information:

Ulf Lindqvist, Kommunikationschef Sjätte AP-fonden: 0708-74 10 48 ulf.lindqvist@apfond6.se

Lars Dahl, Koncernchef Sibbhultsverken Group AB: 070-666 61 71 Lars.Dahl@Sibbhultsverken.com

Hans Jansson, Vice koncernchef LEAX Group AB: 070-240 46 13 hans.jansson@leax.com