Som Aktuell Produktion tidigare har berättat satsade Värnamoföretaget APM i början av året på en tung maskininvestering. Har den levt upp till förväntningarna?

Tryck här för att läsa artikeln