Van-HoornDen Holländska verktygstillverkaren Van Hoorn Carbide har bytt till Edgecam efter att ha utfört omfattande tester av Edgecams Waveform strategi för grovfräsning.

 

Under Van Hoorn Carbides fyra teknologi dagar demonstrerade Edgecam återförsäljaren Widenhorn Industriële Automatisering (WIA) bearbetning med Edgecam Waveform.

 

Servicechefen på WIA – Michael van de Velde, berättar att besökarna fann resultaten “häpnadsväckande”, och flera av dem avser att använda Van Hoorn’s skärverktyg i kombination med Edgecam Waveform.

 

 

Teknologidagar

Under de fyra teknologi dagarna deltog både Edgecam och Van Hoorn Carbide kunder, syftet var att på att utbilda dem om de nya möjligheter som Waveform ger.

 

 

Två detaljer – Bättre ekonomi

Eknomi Tva_Detaljer

Två testdetaljer bearbetades, båda med måtten 100 mm x 100 mm x 40 mm – en i rostfritt stål 304 och den andra Aluminium 51ST. Bearbetningen skedde i en Mikron VCP600 med Heidenhain iTNC530.

 

“Resultaten visade tydligt fördelarna med Waveform”, säger Michael van de Velde.

 

”Materialavverkningen i den rostfria detaljen var 36,6 cm3 med en cykeltid på fyra minuter och 19 sekunder, med 573 mm matning per minut. Verktygsdiameter 8mm, varvtalet var 3581 rpm, sidsteget var 50%, och 16 mm skärdjup.”

 

“För aluminium delen, var avverkning 716,2 cm3 med en cykeltid på bara en minut 28 sekunder, matning 7162 mm per minut, med verktygsdiameter på 10 mm, skärhastighet 15915 rpm, sidsteg 50%, och ett skärdjup på 20 mm.”

Waveform grovbearbetning är en höghastighetsbearbetnings teknik som upprätthåller konstant skärbelastning genom att säkerställa konstant ingrepp av verktyget i materialet.

 

Verktygsbanan är mjuk och undviker skarpa riktningsändringar för att säkerställa bearbetningsmaskinens hastighet.

 

Michael van de Velde berättar att WIA har exempel där Waveform har reducerat cykeltider med mer än 75% jämfört med traditionella fräsmetoder. “Dessutom är verktygsslitaget betydligt lägre, bearbetningsprocessen mer tillförlitlig, skärbelastningen konstant, det ger att operatören inte behöver stanna vid maskinen för att justera matningar i hörn och andra trånga utrymmen.

 

Waveform ökar livslängden på verktyget, använder hela skärlängden och reducerar cykeltiden – vilket ger lägre kostnader. Som en extra bonus, fick besökarna på teknologidagarna se en demonstration av 3D fräsning i Edgecam av WIA.

 

Samarbete ger resultat

Partnerskapet mellan Van Hoorn Carbide och WIA ger Van Hoorn möjlighet att använda Edgecam för att testa sina verktyg och WIA använder Van Hoorn verktyg för att testa Edgecam i deras Fehlmann CNC maskin. Edgecam s strategiska partnerskapschef, Wesley Tonks, säger: “Denna samverkan av experter som arbetar tillsammans ger en optimal process, där tillverkare gynnas av produktivitetshöjande lösningar genom att använda Van Hoorns verktyg i kombination med Edgecam Waveform. Det garanterar max resultat inom båda omådena, eftersom båda parter använder sig av den senaste tekniken som finns på marknaden i dag. “

 

För mer information vänligen kontaka Edge Technology AB