Troax AB har idag ett välbeprövat maskinskyddssystem vid namn Smart Fix,där panelerna är fastskruvade på stolpen med hjälp av det unika Smart Fixbeslaget.

 

Nu har Troax återigen lyssnat på marknaden och kundernas behov vilket lett till nästa steg i utvecklingen; ett förbättrat Rapid Fix, ett system som inte bara uppfyller Maskin direktivet 2006/42/EC utan som är så flexibelt, enkelt och starkt att det kommer revolutionera hela branschen.

 

Revolution? Kontakta oss så berättar vi mer:

 

Martin Ask, Produktchef

Automation & Robotmiljöer, Troax AB

Tel: 0370-371 709

Mob: 0722-047 771

E-post: martin.ask@troax.com

 

Thomas Widstrand

Verkställande Direktör, Troax AB

Tel: 0370-828 31

Mob: 0705-471 810

E-post: thomas.widstrand@troax.com