En ny standard ger industrin verktyg för att analysera materialspill och onödigenergianvändning. Standarden är internationell och ska kunna användas i allaverksamheter, men framförallt inom tillverkningsindustri. SIS, Swedish StandardsInstitute har samlat de svenska intressenter som varit med i arbetet.

 

Tanken är att en systematisk analys av kostnader för olika typer av materialspill ska leda till effektivare material- och energianvändning inom industrin.

 

– Många företag arbetar redan med det här, men den nya standarden underlättar och systematiserararbetet. Innehållet är konkret och ger företagen nya verktyg, säger Raul Carlson, från forsknings- ochutvecklingsinstitutet Viktoriainstitutet och svensk expert i den internationella arbetsgruppen.

 

Initiativet kom från början från företaget Canon i Japan, men även mindre företag har nytta av metoderna,enligt Raul Carlson.

 

– Många tillverkare, till exempel underleverantörer till bilindustrin, kan ha nytta av verktygen ochmetoderna för att kvantifiera kostnader för spill, säger han.

 

Produktionskostnader har ibland redovisats mer eller mindre som en klumpsumma, enligt Karin Bagge,projektledare på SIS. Det har inneburit att det varit svårt att specifikt analysera kostnaderna förmaterialflöden.

 

Materialflödena i det här fallet omfattar allt från produktdesign till produktion och kvalitetskontroll.Metoderna i standarden täcker in de olika momenten i produktionen och ger en vägledning om hurföretagen kan minska materialspill.

 

– Det är lättare att sänka kostnaderna när man ser de olika kostnaderna specificerade. Om man sänker sinakostnader med hjälp av minskad energianvändning eller mindre materialspill så innebär det också enmiljövinst, säger Karin Bagge.

 

De kostnader som skulle kunna minska är till exempel materialkostnader, systemkostnader,processkostnader, kostnader för avfallshantering och energikostnader.

 

Standarden som heter Miljöledning – redovisning av materialflödeskostnader (SS-EN ISO 14051) är ettkomplement till andra standarder i ISO 14000-serien för miljöledning.

 

För ytterligare information:

 

Raul Carlson, svensk expert i arbetsgruppen, 070-485 65 63, raul.carlson@viktoria.se

Karin Bagge, projektledare SIS, 08-555 520 86, karin.bagge@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se