Bystronic har byggt nytt och flyttat till nya lokaler. Det var inte länge sedan jag åkte frånRosersbergpå små skogsvägar. Där utbreder sig idag ett landskap med stora fabriks- ochlagerbyggnader. Här har Bystronic slagit sig ned efter flytt från närbelägna Arlandastad.I byggnaden på 2 000 m² finns moderna kontorslokaler och plats för konferenser och föredragsamt en lokal med 9 dataplatser för utbildning. Dessutom finns en 600 m² stor lokal för utställningoch demonstration av maskiner….