Tillverka smarta produkter som hjälper slutkunderna att erbjuda attraktiva och produkter som är ekonomiska både pengamässigt och miljömässigt. Och bygg produkterna så att på ett så energisnålt och miljömässigt hållbart sätt som det bara är möjligt. Så kan man sammanfatta SKF:s koncept för omsorgen om vår miljö.