Gnosjö Automatsvarvnings vd Linda Fransson frågar sig idag på Svenska Dagbladets debattsida om vad regeringen gör för att säkra den svenska tillverkningsindustrin. En fråga som hittills inte fått det gehör som krävs från Sveriges politiker.

I samband med Elmia Subcontractor, ett av Sveriges största industrievent för nyskapande idéer och framtidsoffensiv debatt, bjöd Gnosjö Automatsvarvning in flera av Sveriges ministrar till en debatt om att framtidssäkra svensk legotillverkning. Anders Ygeman, Ibrahim Baylan, Anna Ekström och Jennie Nilsson tackade alla nej.

Linda Fransson Vd

– Vi tycker det är väldigt tråkigt att de inte ens erbjöd sig att skicka någon annan. Det här är en viktig fråga som lämnas obesvarad, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning.

I debattartikeln skriver Linda Fransson att kompetensbristen i värsta fall leder till att svensk legotillverkning försvinner till andra länder vilket får förödande konsekvenser. Industrinedläggningar, kompetensdränering, färre svenska patent och innovationer, försämrat nationellt oberoende och ökad klimatpåverkan då svensk legotillverkning idag är både hållbar och håller mycket hög kvalitet.

– Men den konsekvens som blir störst är ett svagare välfärdssystem. Mer än 50 procent av Gnosjö kommuns skatteintäkter är kopplade till bygdens industri, konstaterar Linda Fransson.

Företaget har på tre år avsatt 12 miljoner kronor för att framtidssäkra verksamheten genom olika interna åtgärder och externa projekt. Men förutsättningen för att lyckas i hela Sverige är en gemensam satsning lokalt, regionalt och nationellt.

– Det krävs ett uppvaknande hos regeringen inför de kompetensutmaningar svensk industri står inför, och det behövs nu, avslutar Linda Fransson.

Läs hela debattartikeln här: https://www.svd.se/kompetensbrist-hotar-livsverk-och-valfarden