Nästa generation Professionella 3D-skrivare

okt 27, 2016 | 3D

Ultimaker, den ledande tillverkaren av desktop 3D-skrivare, meddelade 18 Oktober att nästa generation 3D-skrivare, Ultimaker 3, snart finns tillgänglig över hela världen. Ultimaker 3 möjliggör full designfrihet för användaren genom förmågan att skriva ut komplexa geometrier som tidigare inte har varit möjliga. Genom att integrera hårdvara, mjukvara och materialkonfiguration säkerställs ett effektivt arbetsflöde och möjliggör bästa utskriftsresultat. Med Ultimaker 3 blir professionell och tillförlitlig 3D-utskrift tillgänglig för nätverksuppkopplade användare i organisationen. Nyckelfunktionerna för Ultimaker 3 är:

  • Full designfrihet tack vare Ultimaker 3-modellens dubbla materialextrudering. De nya skrivarna är kapabla att skriva ut vattenlösligt stödmaterial samt en rad andra material, till en början PLA, ABS, CPE, Nylon, vattenlöslig PVA och tvåfärgsutskrift. Det möjliggör att design inte längre begränsas och öppnar upp för fler möjligheter till kreativitet och innovation.
  • Hög driftsäkerhet och maximal prestanda genom Ultimakers nya design av skrivarhuvud.

Ultimaker introducerar utbytbara skrivarhuvuden, Print Cores, som är optimerade för Ultimakers egna material. Detta medför högre driftsäkerhet och utskriftskvalitet och ger användaren möjlighet att enkelt byta material med skrivarhuvuden anpassade för ett specifikt materials egenskaper. För maximal flexibilitet är det fortfarande möjligt att använda tredjepartsmaterial.

  • Förbättrad automatisering som spar tid och minskar felkällor i utskriftsförberedelserna. Ultimaker introducerar en smart materialidentifiering genom NFC-teknik, som ställer in skrivaren automatiskt till bästa möjliga inställningar för varje specifikt material. Ultimaker 3 har också en aktiv kalibrering av byggplattformen och dessa två funktioner bidrar till att konsistenta och tillförlitliga utskriftsresultat uppnås.
  • Avancerad uppkopplingsmöjlighet genom Wifi, Ethernet och USB görs skrivarna lättillgängliga över hela organisationen. En inbyggd kamera direktkopplad till den öppna mjukvaran CURA gör det möjligt att övervaka utskrifterna. Detta underlättar och effektiviserar arbetsflödet för användarna.

”Vårt team arbetar kontinuerligt med att utveckla 3D-skrivarmarknaden, och Ultimaker 3 representerar tre år av utveckling med målet att leverera en produkt som tillgodoser behovet för verksamheter med höga krav”, säger Jos Burger, VD för Ultimaker. ”3D-skrivare har historiskt sett nyttjats av företag för enkel prototypframtagning och produktion i mindre serier. Den utökade funktionaliteten hos Ultimaker 3 introducerar ett brett utbud av nya applikationer som vi är glada över att få placera i händerna på yrkesprofessionella som kan dra nytta av fördelarna med 3D Printing.”
Daniel Ljungstig, VD för 3DVerkstan tillägger ”De växande kraven från både företag, industri och utbildningssektor kan nu mötas på ett mer tillgängligt och lätthanterligt sätt än tidigare tack vare den nya modellen. Den medför en större designfrihet som tidigare har varit en av de största skillnaderna mellan desktop 3D-skrivare och de större betydligt dyrare 3D-skrivare som finns på marknaden idag.”

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör