Get Adobe Flash player
REPORTAGE emo/verktyg RF 100 A från Gühring, en ny generation fräsar för effektiv bearbetning i aluminium. Den ­nyutvecklade skär­geometrin medger borrning, dykfräs- ning och rampning i höga matningshastighete Ralf Bengtsson, Hans-Fredi Mayer, Stefan Levin och Peter Alström framför Powertap, det helt nya universala programmet av gängtappar från Gühring. Modell av Iscars Penta IQGrip-serie med fem skäreggar för djupare och mer exakt spårstick- ning. En ny stabil och användarvänlig fastspänning av skäret förenklar skäreggsbytet hävdar Iscar. Iscars Sverige-chef Weine Werlevik konstaterar nöjt utökningen av SumoCham borrprogram. Gühring spänner också över ett brett p­rogram På borrsidan kompletteras Iscars SumoCham- och med det följer många u­tökningar. program med nya SumoUniCham, utan fläns PowerTap gängtappar täcker nu de v­anligaste men som monterad i standard Chamring gängorna och i de flesta material och med m­odulära fasborrhållare erbjuder fasning av hål en skärgeometri som ger både livslängd och i diametern 7,5 – 25,9 mm i längder upp till 5xD. p­restanda. RF 100 A är en ny g­eneration fräsar DoveIQDrill med löstoppsinspänning i för effektiv bearbet- "Våra nya små svarvskär, FlashTurn, med 30% lägre pris jämfört med standardstorlekar d­iameterområdet 33 - 40 mm var också en ning n­yhet. i Den aluminium. ­nyutvecklade skärgeometrin medger lägre pris jämfört med standardstorlekar v­äckte och stort intresse, konstaterade en nöjd W­eine dyk­fräsning v­äckte stort intresse" rampning i höga matningshastigheter. weine werlevik, vd - Våra nya små svarvskär, FlashTurn, med 30% borrning, W­erlevik , VD Iscar Sverige. Vi hade också m­ånga besökare från Sverige i år. Spår- och avstickningsprogrammet utökas med Penta IQGrip-serien med fem skäreggar löstoppsinspänning för djupare och mer exakta bearbetningar. Tre Iscar hade som vanligt mycket att visa. IQ- skärstorlekar i bredderna 2 och 3 mm medger programmet utökas stadigt med nya innovativa avstickning av 20, 30 och 40 mm diameter. En verktygslösningar och under samlings­namnet ny säker och användarvänlig fastspänning av HighQLine erbjuder Iscar nya verktygsfamiljer skäret förenklar skäreggsbytet avsevärt under- baserade på avancerade fastspänningar av iscar sverige DoveIQDrill med stryker Iscar. skären på temat ”Machining Intelligently.” 36 AKTUELL PRODUKTION / NR 7 2013