Get Adobe Flash player
VERKSTADEN SOM INTE SÄGER NEJ Många företag som klarar sig bra genom orostider har lagt sina kundägg i flera korgar, och därmed blir de förhoppningsvis inte så känsliga för en nedgång på enskilda marknader. V­ärmländska Wipab är bland dem. TEXT & BILD OLLE HERNEGREN – Jo, vi har cirka 200 aktiva kunder, bekräftar Wipabs marknadsansvarige Stefan Niklasson och ingen svarar för mer än 20 procent av om- sättningen vilket är en styrka när det stormar i enskilda branscher. har byggts upp s­edan Wipab – som ska läsas ut som Werm- lands Industriplåt AB – startades 1985. Sedan dess har man stadigt expanderat och byggt ut sina lokaler i tre omgångar, senast 2009. Efter den oundvikliga dippen på marknaden samma år är företaget nu både omsättnings- och personalmässigt tillbaka på en högre nivå än 2008. DEN STORA KUNDKRETSEN Wipab är ett familjeägt företag, med vd K­ennet Johansson som majoritetsägare, och det var hans far som startade företaget. – Det känns bra med ett privatägt företag, tycker Stefan, eftersom ägarna kan återinves- tera det de tycker är lämpligt i verksamheten utan att analytiker och externa aktieägare har synpunkter på hur det ska skötas. – Idag är vi ett 40-tal anställda, de flesta med många anställningsår bakom sig. Vi har en bra personalpolitik, och har man börjat här så slutar man inte! De flesta av oss känner dessutom varandra sedan länge eftersom vi är många som jobbade på Holmstrands V­erkstad i Vålberg tidigare. AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2012 27