Varför annonsera i Aktuell Produktion

Om oss!

Väljer du Aktuell Produktion som din kanal för marknadsföring och profilering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av ledande beslutsfattare i verkstadsbranschen som fattar strategiska beslut på olika nivåer i organisationen.

Vi har skapat en nyhetstjänst på internet som enbart h­andlar om verkstadsproduktion med text och media. Aktuell P­roduktion är således inte bara en tidning.

Vi har utvecklas från att vara en renodlad facktidskrift till att bli en central kunskapsförmedlare i branschen.

Välkommen som annonsör du också!

Christian Malmgren, vd och ansvarig utgivare Nacka Förlags AB

Affärsidé: Grundidén och målsättningen är att alla besluts­fattare, påverkare och inköpare i den svenska verkstads­industrin ska få sin egen tidning utan någon kostnad.Innehåll: Aktuell Produktion genomsyrar marknaden p­roduktion, för att hitta de senaste trenderna, nyaste lösningarna. För att säkerställa att tidningen når fram till rätt målgrupp, har vi fått hjälp med kundregister från många av branschens leverantöer som tex. Amada Sweden, Din Maskin, Ehn & Land, Iscar N­orden AB, Mitutoyo, Salvagnini , Seco Tools, Siemens mm.Vi täcker upp de största mässorna i världen för att hitta de a­bsolut nyaste tex. Automatica, EMO, IMTS, Control, EuroBLECH, Jimtof.

Målgrupp: Vi skriver för personer som måste fatta strategiska beslut på olika nivåer i organisationer, från operatören till VD.

Upplaga: 20 000 exemplar

Utgivning: 8 nummer per år

Ägare: Nacka Förlags AB

Historik: Grundad 1984

Nacka Förlags AB (Aktuell Produkion) säkert och stabilt säger Soliditet

Nacka Förlags tillhör de tre procent av Sveriges företag som innehar en AAA-klassning. Mer än 2000 olika beslutsregler ligger till grund för kreditinstitutet AAA Soliditet AB:s hårda bedömning. För att uppnå AAA måste företaget enligt Soliditets kriterier “vara oerhört stabilt över tid och ha minimal konkursrisk, ägarna och ledningen måste vara utan anmärkning och tillfredsställande, företagets ekonomiska nyckeltal ska väsentligt överträffa branschmedianen och betalningsförmågan måste vara oerhört god och utan anmärkning”.

Även kreditinstitutet UC har givit Nacka Förlags högsta betyg. Företaget klassificerar företag i riskklasserna 1 till 5 där riskklass 5 innebär lägsta risk för obestånd. UCs riskbedömning uppdateras dagligen från ett stort antal källor. Nacka Förlags har av UC AB tilldelats högsta kreditvärdighet med riskklass 5.

 

Integritetspolicy, Användarvillkor och Allmänna Vilkor