Endast ett år efter introduktionen utökas Gührings spårbearbetnings program.

Inför ABM mässan 2016  lanserade Gühring 3 nya spårbearbetningsprogram : 104 och 106 för invändig svarvning, spårbearbetning, axiell bearbetning och chiphyvling samt program 305, ett treskärigt vändskär för extern och intern bearbetning. Programmet är användarvänligt och finns nu tillgängligt i en ny katalog (E02) med ca. 8,000 produkter.  


System 104 utökades med flertalet skärhållare.

Skärhållare för tum dimensioner och för maskinspecifika infästningar till Star, Tornos och Citizen är en nu en del av standardkatalogen.  Programmet har kompletterats med hållare för Capto och HSK-T- skaft och flertalet andra hållare med fyrkant skaft.


System 106 är utökat med flera hållarmöjligheter som motsvarar utökningen av system 104. Dessutom kan ett lämpligt verktyg enkelt väljas från ett mer omfattande utbud av utbytbara skär.

Utökat program:

  • Invändig bearbetning från diameter 5 mm
  • Skär för invändig bearbetning och profilering med ökad tmax från 1 mm till 2 mm
  • Skär för full profilgängning upp till M12

Utökat skärprogram med upp till 7 st olika skaftlängder och 5 st  olika hörnradier. För invändig bearbetning så är Gührings system 104 och 106 redan ett av de mest heltäckande programmen på marknaden.


Även System 305 har fått ett stort antal nya produkter , enligt följande:

  • Nya skärhållare för maskiner med små dimensioner 10x10mm och med tum dimensioner
  • Skärhållare för upp till 12mm breda skär med och utan invändig kylning
  • Utökat program för gängning med 3 skäreggar
  • Skär med sintrad spån formare.