Vad är klipp-parametrar och vad säger dessa? Problem vid inställning av verktyg samt slitage av verktygen kan leda till att ett stort antal bitar produceras som sedan hamnar i skrothögen. Utöver mikrosprickor och felaktiga mått kan det även resultera i vassa grader på hål och kanter som kan vara direkt farliga för manuell hantering.