Stjernberg Automation – ägt av Stjernberggruppen AB och Tus Holding med partners – skrev den 21 december på ett avtal om utveckling och tillverkning av komponenter för gasuppvärmningssystem, bland annat värmeväxlare. Utvecklingen kommer ske i Kungsbacka och produktionen i Yuyao, Kina. Kontraktet ger också Stjernberg Automation exklusiv rätt att marknadsföra och sälja både komponenter samt kompletta anläggningar på den kinesiska marknaden, baserad på licensierad teknik utvecklat av ett annat publikt svenskt företag.

Sedan 2011 har Stjernberg Automation varit en oumbärlig partner i utvecklingen av den revolutionerande teknik som möjliggör en kostnadseffektiv tillverkning av de nyckelkomponenter som ingår. Stjernberg har varit med och utformat tillverkningsmetoder, producerat och levererat prototyper av dessa komponenter, vilka ingår i gasuppvärmningssystemet. Grundtekniken bygger på Stjernbergs långa och unika erfarenhet av lasersvetsade värmeväxlare.

-Vi är oerhört glada att vår kompetens väger tungt i beslutet att teckna avtal med oss. Laserteknik är grunden till all digital produktion och vår erfarenhet samt kunskap om tillverkning enligt industri 4.0 är det som möjliggör utveckling av digitala och flexibla produktionsmetoder på en världsledande nivå. Våra lösningar hjälper inte enbart kunder att producera ’smart’, de får mängder med vinster i produktoptimering, design och framtida utveckling, säger Stjernberg Automations VD Gunilla Stjernberg.

I juni 2017 gick TUS Holding och partners in som delägare i Stjernberg Automation med målet att skapa ett ledande bolag inom smart tillverkning och digitala processer. Stjernberg, med sitt högteknologiska kunnande, bildar basen i detta och under hösten har företagen tillsammans startat ett nytt bolag i Kina, Zhejiang Tus Stjernberg Science & Technology Co.,Ltd., som ska ansvara för den kinesiska marknaden. Detta bolag har i december tecknat kontrakt på en fabrik i vilken även produktion kommer att ske för kinesiska kunder men också som support för övriga världen till dess en ny fabrik öppnas i Europa.

-Kontraktet gäller produktion av ett garanterat minsta antal enheter under cirka två års tid, men det ger oss också exklusiv rätt under fem år på den kinesiska marknaden samt rätt att försörja världsmarknaden med ett tiotusental enheter, fortsätter Gunilla Stjernberg.

Marknaden i Kina bedöms till 1,5 miljoner enheter om året, vilket motsvarar 8% av den globala marknaden.

-Detta är det första steget på vår satsning inom Greentech, säger Magnus Stjernberg, CEO för båda företagen. Laserteknik är fundamental om man vill producera hållbart då det både är energieffektivt och möjliggör nya konstruktioner som minskar materialåtgång och ger energieffektiva produkter. I planen för nästa år ligger en utökad satsning inom detta område med ett möjligt köp av ett företag som har ytterligare en revolutionerande teknik inom gasvärmepannor, berättar Magnus Stjernberg.