Ebbemåla Mekaniska Verkstad är ett familjeföretag som startades 1968 av Göran Johansson, beläget i Ryd, Tingsryds kommun i södra Småland. Lokalerna är moderna och ändamålsriktiga med 2700 kvm produktionsyta.

Ebbemåla Mekaniska är legoleverantör i små och medelstora serier av frästa och svarvade detaljer. Idag är de 40 anställda. Under det senaste året har omsättningen ökat kraftigt (40%) med ökade volymer och nya kunder. För att matcha de ökade volymerna fanns det behov av nyinvesteringar och nyanställningar. Man har det senaste året anställt 7 personer. På maskinsidan har investeringar gjorts för 9MKr, ibland annat en fleroperationsmaskin och svarv.

Den senaste investeringen var en svarv från DMG MORI. Svarven är deras tredje NLX-svarv, en DMG MORI NLX2500Y/700 med CELOS. Egenskaper som stabilitet och kraftiga roterande verktyg vägde tyngt vid valet. Men även kort leveranstid var en avgörande del. En utbyggnad med 900kvm av produktionsytan är planerad till sommaren 2018.