LVD Company lanserar en kraftigare modell av fiberlasern Electra FL 3015, nu med en 8kW laserkälla. Den ultra snabba Electran skär de flesta metaliska material med hög precision tack vare maskinens höga dynamik egenskaper. Electra 8kW kan prestera 2G acceleration med bibehållen hög noggrannhet. Maskinen har ett helt nyutvecklat skärhuvud, nya förbättrade “smooth lead-in” funktioner, och den senaste generationen av LVD’s kraftfulla och samtidigt smidiga Touch-L styrning.

Skärhvud med zoom

Electra har ett avancerat skärhuvud med ”Zoom focus” funktion som automatiskt justerar fokuspunkten och även fokusdiametern för att optimera skärningen för olika material. Zoom focus minskar piercing-tiden, maximerar skärhastigheten och optimerar snittkvaliten. Tack vare zoomfunktioen minskar även behovet av manuella ingrepp från operatören. Tack vare zoom funktionen kan Electra pierca ett hål i 20mm på bara 2 sekunder! Ytterligare en fördel är att mindre värme hinner spridas i materialet pga den korta tiden.

Linjärdrivning

För att utnyttja Electran’s extremt höga skärprestanda har maskinen linjärservon som driver axelrörelserna. Det mycket stabila stativet gör att noggrannheten uppehålls även vid extrema accelerationer. Inget golvfundament behövs tack vare det stabila stativet.

Högeffektiv laserkälla

Electran har en modern laserkälla med en hög energieffektivitet på upp till 40%, att jämföra CO-laser som normalt ligger på 10%. Detta ger lägre timkostnad och mindre miljöbelastning.

Smidigt styrsystem

Maskinen har senaste generation styrsystem med en 19” touch skärm och ett modernt grafiskt gränssnitt, detta gör att maskinen är mycket lättarbetad och smidig att handha. De flesta funktioner och kommandon har stora tydliga ikoner vilket gör arbetet intuitivt och okomplicerat.

Automation i steg

Maskinen har två nivåer av automation. Ett med automatisk in- och utladdning som klarar att hålla jämna steg med Electran’s snabba skärtider. Nästa steg fullt ut har en plåtlager med upp till 10 hyllor med lagrad plåt och nest med färdigskurna detaljer.