TM design tillhandahåller produktionslösningar inom konstruktion, tillverkning, montering och driftsättning av både delar av och hela produktionslinjer till framförallt fordonsindustrin och underleverantörer till dessa. För att möta en ökande orderingång och säkerställa produktionen har TM Design utökat maskinparken med en 5-axlig fleroperationsmaskin DMU 50 generation 2 från DMG MORI.

Investeringen ger dem kortare ledtider genom minskade ställtider men även produkter med högre precision då flera moment kan bearbetas i en uppspänning. Genom stort verktygsmagasin kan de även uppnå obemannad körning. Detta ger nu möjligheter till ökad insourcing. Valet föll på DMG MORI DMU 50 generation 3 då den uppfyllde alla krav på bra ergonomi, kompakt design och god arbetsmiljö.

En annan stor fördel var det nya App-baserade styrsystem CELOS med Siemens som förenklar all hantering av programmering och verktyg. Detta är den första DMG MORI DMU50 av 3 generationen som levererats i Sverige. Maskinen levererades under hösten och är nu i full drift.