Historiskt har en industrirobot varit lika med ett vilddjur, där vad som helst kan hända, och den måste helt enkelt buras in. Detta också drivet av robotapplikationer med fokus på korta cykeltider och helt utan inblandning av människor. När vi nu bill plocka fram det bästa ur både robotar och människor, i kombination, så går vi mot “samverkande” robotar.