I vårt WHISPERLINE-program bestående av vibrationsdämpande skärbärare finns nu vibrationsdämpande blad framtagna för att eliminera vibrationer vid djupa spår- och avstickningsapplikationer.

Vibrationer uppkommer som ett resultat av många olika faktorer; maskinens och inspänningens stabilitet, formen på detaljen, skärbärarna, designen på skäret samt skärdata. I många fall, som t ex vid spårstickning, är det inte möjligt att designa ett skärande verktyg som kan undvika vibrationer på ett konventionellt sätt. Våra WHISPERLINE-blad kännetecknas av en dämpande enhet som absorberar vibrationer och möjliggör en stabil bearbetningsprocess även vid höga skärdata. Dämpningsenheten är placerad under skärläget och består av två plattor inuti en rombisk ram. Dessa plattor är anslutna till en skruv som skjuter plattorna mot väggen genom en O-ring.

WHISPERLINE-bladen når nya spårdjup som konventionella blad inte klarar av och de möjliggör även bearbetning med högre skärdata vilket i sin tur ger ökad produktivitet. Färre vibrationer ökar livslängden på skären avsevärt och denna fördel går att applicera även vid mindre djupa spår.