Sliptjänst AB tror på framtiden och satsar stort och långt. I och med inköpet av plan/långslipmaskinen av märket Göckel G66 med en totallängd av 10,5 meter och en vikt av 8 ton.

Ronny Henrysson säger att man hoppas att ta mer marknadsandelar inom återvinningsindustrin.

“Vi har fått en kapacitetökning på mellan 70-80% och samtidigt kan vi minska leveranstiderna till kunderna”.

Sliptjänst AB äger nu 2 av de längsta plan/långslipningsmaskinerna i Sverige.

“Kunderna vars verktyg vi slipar finns över hela Sverige inom Återvinnings-, Plåt-, Pappers-, Trä-Snickeri- och Verkstadsindustrin”.

Familjen Henrysson är 5:e familjen att driva Sliptjänst AB också känt som Eskilstuna-Sliperiet i Norrköping som grundades redan 1924.

Bröderna Ronny & Kenneth Henrysson är kompanjoner och Slipmästare av 2:a generationen, då Ronny tidigare drev bolaget mellan 1989-2001 tillsammans med deras framlidne far Bo Henrysson. De anställda är Jenny Henrysson och David Henrysson, fru och son till Ronny. David Henrysson är Slipmästare av 3:e generationen.