I framtiden kommer högprecisionssystemet SCHUNK TRIBOS med polygonal spännteknik att användas även för svarvar och automatiska roterande transfermaskiner. SCHUNK, marknadsledande inom gripsystem och spännteknik, har utvecklat en speciell polygon verktygshållare med ER-kona för detta ändamål, vilka kan kombineras med alla tillgängliga fästen för ER-hylsor. Spännsystemet utnyttjar ER-konans noggrannhet och kombinerar den med precisionen hos Tribos verktygshållare. I stället för den mindre precisa hylschucken förs TRIBOS-fästet helt enkelt in i den medföljande verktygshållaren och låses på plats med ER-spännmuttern. Fördelen är att verktygen kan förjusteras i TRIBOS-fästena med en noggrannhet på 0,01 mm och kan bytas i några få steg. Därmed får användaren fördelarna av kortare ställtider och betydligt bättre repeternoggrannhet i fråga om koncentricitet och uthäng än med ER-hylsor.

Specialister på mikro- och volymbearbetning

TRIBOS håller även verktyg med mycket liten skaftdiameter med stor precision. Spännsystemet består av en del, är smutståligt och har god radiell styvhet. TRIBOS polygonal verktygshållare med ER-kona kommer att finnas i två varianter från mitten av 2018. TRIBOS-Mini ER är avsedd för mikrobearbetning och sätter standarden för små skaftdiametrar och särskilt fin bearbetning. TRIBOS-RM ER är avsedd för exakt volymbearbetning vid höga hastigheter. Den enorma spännkraften möjliggör hög bearbetningsprestanda med utmärkt koncentricitet, och förbättrar därmed produktiviteten. Den fackverkslika konstruktionen dämpar vibrationer och gör att verktyget har lång livslängd. Båda varianterna kommer att finnas i storlekarna ER 11, ER 16, ER 20, ER 25 och ER 32, för skaftdiametrar från 1 till 6 mm (TRIBOS-Mini) eller 3 till 12 mm (TRIBOS-RM).

Praktiskt taget underhållsfri och slitagebeständig

Med en koncentricitet och repeternoggrannhet < 0,003 mm vid uthäng 2,5 x D och balanseringsgrad G 2,5 vid 25 000 varv/min, uppfyller TRIBOS verktygshållare även de strängaste krav. Eftersom spännsystemet arbetar utan rörliga delar, är det inte mekaniskt ömtåligt vilket praktiskt taget innebär underhållsfri och slitagebeständig fastspänning. Utmattningsprov påvisar inga tecken på materialutmattning, inte ens efter att fastspänningsförfarandet har upprepats tusentals gånger. Detta gör TRIBOS klart överlägsen andra hållarsystem, som vissa ER-hylschuckar. Precisionsverktygshållarna är praktiskt taget underhållsfria och slitagefria och ger utmärkta ytor, minimalt verktygsslitage och god bearbetningsprestanda i olika branscher. TRIBOS har utvecklats till ett av de mest omfattande sortimenten för fastspänning med hög precision.