2017 års upplaga av EMO-mässan i Hanonver, Tyskland, lockade 2 200 utställare och 130 000 besökare under de sex dagarna mellan 18 – 23 september som mässan varade. Hälften av besökarna kom från länder utanför Tyskland och Sverige och Norden var ovanligt ringt representerade denna gång. Det rådde en påtaglig optimism både bland utställare och besökare vad gäller marknadsutveckling och en tydlig investeringsvilja som bäddar gott. “Connecting systems for intelligent production” var temat för årets mässa där mycket fortsatte handla om Industri 4.0 och möjligheterna och effekter av den alltmer digitaliserade tillverkningen.