SCHUNK introducerar nu hydrauliskt kompenserade backar, främst för att undvika att arbetsstycken inte får märken eller deformeras vid uppspänning. Lösningen från SCHUNK innebär att man för första gången kan kombinera vibrationsdämpning, hög koncentrisk noggrannhet samt centrifugalkraftskompensation i en och samma enhet.

Det huvudsakliga skälet till att backarna får denna funktion är den inneslutna oljekammaren. Till kammaren är två rörliga klämelement knutna för antingen fastspänning av grova detaljer, eller redan bearbetade detaljer där viss finbearbetning måste ske.

De båda klämelementen anpassar sig individuellt till arbetsstycket och kan ta t.ex. upp formtoleranser vid gjutning. Vid jämförelse med traditionell 3-punktsuppspänning ger denna nya lösning dubbelt så många klämpunkter vilket fördelar kraften och drastiskt sänker risken för klämmärken eller annan deformation. Vid höga varvtal så kompenserar hydraulkammaren dessutom för eventuella centrifugalkrafter som kan hämma klämkraften.

De hydrauliskt kompenserade backarna lämpar sig bäst i applikationer där yttre uppspänning sker och där krav på att uppspänningen dessutom måste vara deformationsfri. Backarna finns tillgängliga för alla på marknaden förekommande chuckar samt varianter av serration.