Som svar på en stark efterfrågan på tillförlitliga bearbetningslösningar inom flygindustrin har skärverktygs- och verktygssystemspecialisten Sandvik Coromant lanserat nya verktyg för gängning med gängtapp och gängfräsning för ISO S-material (titan och nickelbaserade legeringar). Produkterna har designats för specifika syften för att ge utmärkt bearbetningssäkerhet med högvärdeskomponenter som motorhöljen, och på så sätt minska kassaktioner och maskinstilleståndstiden.

Verktygen har utvecklats för att ge konsekventa och repeterbara resultat, där den optimerade geometrin på de nya gängtapparna för titan har en liten spånvinkel för mer svårbearbetade material och en innovativ, slitstark ACN-beläggning (aluminiumkromnitrid) som förhindrar påkletning. Gängtapparna har konstruerats med stor släppning för att minska friktionen och därigenom undvika spånstockning i krävande material. För riktigt stabil gängskärning har verktygen för nickelbaserade legeringar en spiralvinkel som bara är 10°.

Gängfräsarna har gängform MJ med spiralvinkeln 27°, den optimala vinkeln för gängning i exotiska material. Gängform MJ är vanligt förekommande inom flygindustrin eftersom de minskar påfrestningen på gängans rot.

”Vid gängning med gängtapp i nickellegeringar är den viktigaste faktorn att skapa rätt hålstorlek för den gängstorlek som krävs”, förklarar Steve Shotbolt, Global produktägare, gängning vid Sandvik Coromant. ”Mindre gänghöjd minskar det vridmoment som krävs för att driva gängtappen och hjälper till att eliminera risken för gängtappsbrott. De konventionella gänghöjderna på 75 % har visat sig vara onödiga med höghållfasta material. Normalt sett uppfyller gänghöjder på 50–60 % de flesta krav.”

Gängning med gängtapp i titanlegeringar som Ti6Al4V innebär större utmaningar än de flesta andra legeringar. Titan är till exempel inte en bra värmeledare, vilket innebär att temperaturerna tenderar att stiga på skärverktygens ytor och eggar istället för att försvinna genom detaljen och maskinen. Den kvarvarande värmen kan leda till urflisade eggar och kortare verktygslivslängd. Dessutom ger titanets relativt låga elasticitetsmodul ”fjädrande” egenskaper vilket gör att materialet ”omsluter” gängtappen, en faktor som kan orsaka gängpåkletning och skador. Det ökar också vridmomentet på gängtappen och förkortar dess livslängd.

De nya gängtapparna från Sandvik Coromant är utformade för att motverka dessa problem och öka produktiviteten för många motorkomponenter inom flygindustrin, inklusive höljen, axlar och skivor, ja faktiskt alla motordelar som tillverkas av ISO S-material och som har nav och/eller flänsar. Verktygen är också perfekta för andra sektorer där titan och nickelbaserade legeringar är vanligt, t.ex. olje- och gasbranschen, pump- och ventilbranschen och läkemedelsindustrin.

Vi introducerar CoroTap® 200 SM för gängning med gängtapp av genomgående hål i titan och CoroTap 300 SM (bottenhål, titan) och CoroTap 300 SD (bottenhål, nickelbaserade legeringar). För gängfräsning släpper Sandvik Coromant R217 för gängform MJ.

I ett funktionstest hos kund kunde CoroTap 300 SM mer än dubblera antalet gängade hål i ett arbetsstycke av Inconel 718, från 8 (med en konkurrents gängtapp) till 17. I en CNC-fleroperationsmaskin DMG DMU 60, med 8 % utvändig skärvätsketillförsel, hade de båda verktygen identiska skärdata: spindelvarvtal 251 varv/min, skärhastighet 6 m/min (19,685 fot/min) och matningshastighet 0,907 mm/min (28 TPI).