Flexplåt AB är ett familjeföretag som bildades 2010 och som idag har 16 anställda. Den familjära stämningen präglar oss i hög grad. Företaget är relativt litet med korta och snabba beslutsvägar. Vi håller till i Tyresö söder om Stockholm erbjuder allt i metall, från enkla vertikaler till kompletta tak system eller fasader. Vi tillverkar alltid på beställning, vilket gör att special blir vår standard. Alla mått kan anpassas så att kunden får en lösning som passar deras önskemål. Ibland står kunden inför knepigare konstruktionsutmaningar, där vi då kan vi hjälpa kunden att ta fram smarta lösningar för ett undertak eller fasad. Med vår flexibla produktion finns det ofta konstruktioner som gör att kunden kan spara pengar i projektet. Vi garanterar hög kvalitet vad gäller produktion, leverans och kundbemötande.

Valet att investera i Salvagninis P4Lean 2516 är ett stort steg i utvecklingen av bolaget där den snabba, flexibla och höga kvalitén där varje detalj blir rätt tack vare Salvagninis patenterade MAC 2.0, (ny mjukvara som automatiskt beräknar och korrigerar bockvinkeln i realtid).

Oavsett om man kör större serie eller enstycksproduktion så är Salvagninis panelbock helt överlägsen i flexibilitet, hastighet, precision och automatisk omställning, som sker i ”Masked time” dvs. ingen väntetid alls för nästa detalj oavsett om det är samma detalj eller en helt annan produkt. P4Lean 2516 är även utrustad med ”option cut”, en integrerad sax som möjliggör bockning och klippning av mycket smala och komplicerade profiler. Maskinen är även förberedd att kunna jobba i en produktionslinje, med en stans- alternativt lasermaskin uppströms och staplingsrobot nedströms i flödet.

Även miljömässigt är den nya generationen av P4Lean en stor framgång då ingen hydrauloljetank behövs utan endast ett fåtal liter olja behövs i slutna system, samt att energiåtgången inte mer än motsvarade elförbrukningen av ett par hårfönar. Detta följer väl i linje med både Salvagnini och Flexplåts miljötänk.

I Salvagninis breda program förutom Panelbockning, ingår Stans- & klippcenter, Fiberlaser, Stans-& Fiberlaserkombi, samt manuella och robotiserade Kantpressar med olika automatiseringsalternativ, som anpassas till varje kunds önskemål och behov.

Maskinen kommer att tas i bruk under hösten 2017