FlyMarker® mini är en lätt (2,4kg) handhållen märkmaskin med inbyggd dator som klarar att märka allt från plast till härdat stål (62 hrc). 

Nålen kan röra sig i både x-led och y-led vilket gör en mer exakt märkning än vad som blir i modeller som vinklar nålen. Då maskinen kompenserar automatiskt för upp till 5mm höjdskillnad så tillåts även märkning av runda detaljer. Märkområdet är hela 65 x 30 mm.

Tack vare de numeriska tangenterna så kan programmeringen göras direkt i maskinen utan att koppla in en extern dator. Självklart så finns hela menysystemet på svenska. Då det finns minne för över 100 olika märkningar så sker byte snabbt och enkelt. Automatisk stegvis numrering ökar användningsområdet. Som tillbehör så finns även möjlighet att märka logotyper eller data-matrix koder. Scanner för inläsning av streckkoder är också ett tillbehör.