Under EMO presenterar Fastems, en ledande leverantör av system för fabriksautomation, den senaste utgåvan av MMS för automatiserad paletthantering inom skärande bearbetning.

Fastems Manufacturing Management Software (MMS) är en av de modernaste lösningarna för att planera, styra, visualisera och övervaka automatiserade tillverkningsprocesser. Utifrån ett ERP-system planerar mjukvaran produktionen baserat på aktuell order- och tillverkningssituation samt alla resurser som krävs respektive finns tillgängliga för detta. MMS administrerar då inte bara de NC-program som krävs för tillverkningen utan även datan för alla verktyg och övervakar deras livslängd. Om en oförutsedd händelse inträffar i tillverkningsplaneringen, t.ex. särskilt brådskande order, planerar på begäran MMS tillverkningsprocessen på nytt i realtid under beaktande av de förändrade prioriteringarna.

Under EMO presenterar Fastems utgåva 6 av MMS som har vissa avgörande fördelar för användare såväl direkt i tillverkningsmiljön som på ledningsnivå. Användargränssnittet bygger nu på modern HTML 5-teknik och är skapat, med stöd för olika hårdvaruplattformar och operativsystem. Det är en avgörande förutsättningar för en friktionsfri förvandling av produktionen i enlighet med industri 4.0. Genom att använda smarta telefoner och surfplattor kan planering och övervakning av produktionen göras i realtid och oberoende av ort.

Mer transparens och bättre framtida produktionsplanering.

Under utvecklingen av MMS version 6 har förslag och önskemål från användare av tidigare versioner av automatiseringsmjukvaran tagits med, däribland precisionsplanering av produktionsorder med hjälp av automatiseringslösningar långt innan de bearbetas. Som ny funktion integrerar MMS version 6 simulering av en automatiserad tillverknings kapacitetsutnyttjande och därtill hörande orderrelaterade tillverkningsförlopp. MMS version 6 erbjuder därmed inte bara en bättre inblick i den löpande tillverkningen utan möjliggör även en väsentligt bättre planering av den framtida produktionen.

Mot denna bakgrund innehåller MMS version 6 ett nytt paket med programvaruverktyg med vilka såväl det framtida behovet av tillverkningsresurser (t.ex. material, verktyg etc) som kraven på motsvarande produktionskapacitet (maskiner) kan kontrolleras innan kommande order börjar tillverkas.