Sandvik Coromant, experten på skärverktyg och verktygssystem har lanserat sin nästa generation grovuppborrningsverktyg, där det ingår en Silent Tools™-lösning. De här nya CoroBore®-grovuppborrningsverktygen är utformade för att klara av de utmaningar som man normalt stöter på vid grovuppborrning – vibrationer, spånbrytning och bearbetningssäkerhet – samtidigt som de ger en mycket hög produktivitetsnivå.

De nya CoroBore-grovuppborrningsverktygen är konstruerade för att vara tillförlitliga och ge hög bearbetningssäkerhet. De ger verkstäder en marknadsledande lösning för deras grovuppborrningsbehov. Till exempel gör kombinationen av CoroBore tillsammans med Coromant Capto® och Coromant EH-modulsystem användarna mer flexibla i produktionen. Detta ger mervärde tack vare minskade verktygsinvesteringar och mindre lager. För att öka bekvämligheten erbjuds varje lösning både som separata delar eller som ett komplett verktygs set.

Det finns både en-, två- och treskäriga grovuppborrningsverktyg. Först har vi CoroBore BR20, ett tvåskärigt grovuppborrningskoncept som använder differentialdelning för att minska vibrationerna och göra det möjligt att använda längre överhäng och större skärdjup. Verktyget har också inbyggd stegborrningsfunktion utan behov av extra underläggsplattor. Skärvätskemunstyckena för högprecisionstillförsel klarar av skärvätsketryck på upp till 70 bar (1,015 psi) och underlättar på så sätt spånavgången.

Samma verktyg finns med Silent Tools-teknik. Den här vibrationsdämpade versionen är en riktig problemlösare när man arbetar med långa överhäng, eller där det krävs extra stabilitet. Silent Tools-tekniken har bevisats ge användare möjligheten att öka skärdjupet samtidigt som man bibehåller en hög bearbetningssäkerhet.

Om du letar efter en bakuppborrningslösning är det enskäriga CoroBore BR10 förstahandsvalet. Det bygger på CoroBore BR20-adapterns konstruktion som tillsammans med en bakuppborrningsslid och täckplatta skapar säker och produktiv bakuppborrning.

Vi erbjuder också det treskäriga grovuppborrningsverktyget CoroBore BR30 för överlägsen spånavverkningshastighet. Tack vare dess korta, styva konstruktion och differentialdelning får man en uppborrningsprocess med låga vibrationer. Detta kombineras med en treskärig skärkonstruktion för högsta möjliga produktvitet.

De nya CoroBore-grovuppborrningsverktygen ger utmärkta prestanda i ISO P (stål), M (rostfritt stål), K (gjutjärn), N (Icke-järnhaltigt material), S (varmhållfasta superlegeringer och titan) samt ISO H (härdat stål). Som stöd till dessa högpresterande verktyg har Sandvik Coromant också introducerat en speciell skärfamilj för grovuppborrning. De fyreggade CoroBore 111-skären optimerar skärurvalet för grovuppborrning, samtidigt som de ger utmärkta spånbildningskvaliteter och längre skärlivslängd.

Vid ett applikationstest kunde överhänget ökas med 30 % när man använde CoroBore BR20 (med differentialdelning) jämfört med det äldre DuoBore™-verktyget från Sandvik Coromant. Med samma skärdata slutade DuoBore att vara effektiv vid en längd på 260 mm (10,2 tum), medan CoroBore BR20 nådde 316 mm (12,4 tum) utan att kompromissa med ytjämnheten. Testet omfattade grovuppborrning i materialklass: P2.1.Z.AN med arbetsstycken i legerat stål i en vertikal ISO 50-fleroperationsmaskin.

Som ett ytterligare exempel på fördelar visade ett kundexempel att CoroBore BR20 hade 75 % längre skärlivslängd vid grovuppborrning av vevstakar i materialklass: P2.5.Z.HT (HB280-310) i en vertikalsvarv. CoroBore BR20 gav tillsammans med CoroBore 111-skär bra ytjämnhet och utmärkt spånbrytning. Dessutom kunde kunden tillverka 700 komponenter, istället för bara 400, på samma tid.