Med mer än 50 års erfarenhet av förtroendefullt samarbete med svensk industri är Maskinteknik i Malmö en allsidig och flexibel verkstad för lego- och maskintillverkning i korta serier.

I september 2016 levererades en ecoMill 50 med Heidenhainstyrning från DMG MORI till Maskineknik och företaget menar att den var den kompakta designen i kombination med ett stort arbetsområde och bra ergonomi som gjorde att man valde just den här maskinen. Även prisbilden var en avgörande faktor.