För att gå från minus till plus har Henjo gjort strategiska åtstramningar – men också satsat på rätt teknik. Senaste investeringen av en manuell kantpress med verktygsväxlare bidrar till fortsatt ökad produktivitet.