Med belagda hårdmetallborr från diameter 1,0 mm i längderna 5D (9606), 10D (9612), 15D (9614) och 20D (9616), samtliga med invändiga kylkanaler, finns nu större och bättre möjligheter att på ett effektivt sätt borra mindre och djupa hål.

Spetsvinkeln är 140° och Aquabeläggningen tillsammans med borrens geometri och spiralutformning ger extremt god spånkontroll.

Denna borr är mycket lämplig för rostfritt stål, men även för övriga stålsorter, gjutjärn och segjärn samt aluminium- och titanlegeringar.Till varje tiondels millimeter finns även en dedikerad pilotborr (9622) med 150° spetsvinkel, även den med invändiga kylkanaler, för bästa möjliga centrering.

NACHI hag god lagerhållning i Europa av dessa borr för snabba leveranstider. Nachi marknadsförs av X3´m Tool AB